גני-השרון

גני השרון - חדרה

מיקום: חדרה

פרויקט: 4 מגדלים, 129 דירות
דירות: 4 חדרים
מבני גזית וזברקו חברו לביצוע פרויקט גני השרון בחדרה. 2 מגדלי מגורים ובינהם שטח ירוק נרחב. מגורים עבור זוגות צעירים בני העיר חדרה והשרון הצפוני.