הפרויקט-בעיתונות
  • מכתב תודה מראש עיריית עפולה
  • משה שוורץ
  • עוז ויעל
  • ניצן יפרח
  • משפחת סורג’ון
  • חפצי וישראל
  • אלה ומתן